Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 417 615 708 pandipakendit