Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 165 368 550 pandipakendit