Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 167 463 850 pandipakendit