Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 286 564 821 pandipakendit