Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 438 462 787 pandipakendit