Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 982 792 053 pandipakendit