Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 147 357 564 pandipakendit