Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 326 045 224 pandipakendit