Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 482 718 684 pandipakendit