Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 325 629 920 pandipakendit