Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 325 462 483 pandipakendit