Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 172 536 360 pandipakendit