Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 289 363 628 pandipakendit