Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 980 779 908 pandipakendit