Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 222 157 713 pandipakendit