Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 223 603 243 pandipakendit