Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 158 320 773 pandipakendit