Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 146 911 471 pandipakendit