Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 326 020 647 pandipakendit