Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 461 915 444 pandipakendit