Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 438 890 782 pandipakendit