Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 517 763 555 pandipakendit