Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 569 475 175 pandipakendit