Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 624 826 253 pandipakendit