Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 239 668 445 pandipakendit