Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 239 671 422 pandipakendit