Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 715 231 494 pandipakendit