Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 712 211 246 pandipakendit