Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 455 062 149 pandipakendit