Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 713 319 476 pandipakendit