Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 855 595 106 pandipakendit