Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 817 456 268 pandipakendit