Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 815 480 531 pandipakendit