Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 618 330 320 pandipakendit