Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 235 302 275 pandipakendit