Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 720 602 386 pandipakendit