Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 518 165 573 pandipakendit