Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 373 486 461 pandipakendit