Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 721 655 133 pandipakendit