Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 014 447 823 pandipakendit