Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 221 691 434 pandipakendit