Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 122 290 136 pandipakendit