Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 699 085 103 pandipakendit