Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 569 385 160 pandipakendit