Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 121 886 605 pandipakendit