Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 513 643 408 pandipakendit