Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 012 828 707 pandipakendit