Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 818 362 048 pandipakendit