Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 233 812 774 pandipakendit