Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 243 058 388 pandipakendit