Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 721 035 643 pandipakendit