Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 023 031 313 pandipakendit