Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 819 530 795 pandipakendit