Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 994 702 925 pandipakendit