Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 563 647 456 pandipakendit