Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 433 327 727 pandipakendit