Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 129 700 448 pandipakendit