Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 702 625 462 pandipakendit