Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 237 882 081 pandipakendit