Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 129 704 011 pandipakendit