Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 878 310 071 pandipakendit