Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 372 018 538 pandipakendit