Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 994 786 915 pandipakendit