Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 433 449 359 pandipakendit