Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 702 608 198 pandipakendit