Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 994 682 927 pandipakendit