Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 563 618 999 pandipakendit