Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 433 305 456 pandipakendit