Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 331 874 616 pandipakendit