Automaadi nõuded

 • vastab Euroopa Liidu tehniliste seadmete nõuetele (CE tunnus);
 • on ühendatud vooluvõrku;
 • on tagatud internetiühendus;
 • selle on paigaldanud RVM-i tarnija;
 • väljastab tarbijale/lõppkasutajale kviitungi, kus on ära toodud tarbija sisestatud ja heaks kiidetud pakendite pakendikategooriad ja pandi suurus ning selle jaemüüja/vastuvõtukoha kontaktandmed, kes väljastab pandi maksumuse tarbijale;
 • esiküljel olev ekraan annab tarbijale piisavad juhendid RVM-i kasutamise ajal, sh kas Pakend on EPP süsteemis aktsepteeritud või mitte, ning lisaks muud teated, mis aitavad tarbijal RVM-i kasutada;
 • vastuvõtukoha teenindav personal oskab automaati tühjendada ja taaskäivitada ning on läbinud vastavasisulise koolituse;
 • pressidega varustatud RVM-i teenindav personal on teadlik, mida tuleb teha plastikust ja metallist valmistatud pakenditega, mis ei ole seadme tehnilistel või muudel põhjustel suunatud RVM-i pressi. Need pakendid tuleb deformeerida ja lisada teiste pressitud pakendite hulka. NB! Neid pakendeid on keelatud sisestada RVM-i teist korda;
 • RVM-i kasutatakse üksnes vastava müügikoha lahtioleku ajal, s.o RVM-i võib panna tööle ja võtta kasutusse mitte enam kui viis minutit enne müügikoha avamist ning tuleb sulgeda ja mitte kasutada kauem kui kümme minutit pärast müügikoha sulgemist;
 • sorteerib Pakendid materjali tüüpide järgi (plastpakend, metallpakend, klaaspakend) lähtuvalt RVM-i mudelist;
 • juhul kui RVM-il on plastpakendite press, peavad pressitud pakendid olema vähendatud vähemalt 50%-ni;
 • juhul kui RVM-il on alumiinium- ja metallpakendite press, peavad pressitud pakendid olema vähendatud vähemalt 50%-ni;
 • juhul kui RVM-il on press, peavad kokku pressitud pakendid olema pärast pressimist terviklikud ning ei tohi olla tehtud väiksemateks tükkideks;
 • pressitud pakendeid ei ole võimalik taastada selliselt, et neid oleks võimalik sisestada RVM-i teist korda;
 • kui RVM on varustatud pressi(de)ga, siis peab RVM-i tehnoloogiline lahendus välistama pakenditele füüsilise ligipääsu alates kliendialal sisestamisest kuni pressimistoimingu lõpetamiseni.