Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 516 814 509 pandipakendit