Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 519 224 364 pandipakendit