Missioon ja visioon

Eesti Pandipakendi kui tootjavastutusorganisatsiooni missioon on säästa loodusressursse ja hoida Eestimaa keskkond puhtana pakendite ringlusse suunamisega.

Eesti Pandipakendi visioon on pakkuda efektiivseid ringmajandusteenuseid, mis aitavad tarbida tooteid ja teenuseid jätkusuutlikult ning keskkonnamõjusid vähendavalt.

Põhiväärtused:

 • Puhas keskkond
 • Teadlik ja rahulolev partner
 • Aus ja avatud meeskond
 • Tasakaalus finantsid

Lisaks eelnevale kohustume järgima kõiki meile esitatud nõudeid ja keskkonnaalaseid õigusakte ning pidevalt parendama oma juhtimissüsteemi.

Eesti Pandipakendile on omistatud  ISO 9001 kvaliteedijuhtimise ja ISO 14001 keskkonnajuhtimise sertifikaat.

Keskkonnaalased eesmärgid

Eesti Pandipakend OÜ keskkonnaalased eesmärgid on alljärgnevad:

 • Optimaalne vee- ja energiakasutus;
 • Efektiivne jäätmepoliitika;
 • Vastutustundlik tarbimine;
 • Ohutu ja jätkusuutlik töökeskkond.

Keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks Eesti Pandipakend OÜ kohustub:

 • Järgima rohelise kontori põhimõtete rakendamise kohustust;
 • Järgima ISO 14001 keskkonnajuhtimise standardit;
 • Rakendama vajalikke meetmeid keskkonnahoidliku tegevuse nimel;
 • Kaardistama oma tegevusest tulenevaid mõjusid keskkonnale ning viima need võimalikult madalale ja vajadusel neid ka kompenseerima;
 • Koolitama oma meeskonda keskkonnahoidlikult tegutsema.

Eesti Pandipakendi keskkonnaaspektidega saab tutvuda siin.

Eesti Pandipakendile on omistatud Euroopa Rohelise Kontori sertifikaat.