Missioon ja visioon

Põhiväärtused:

 • Puhas keskkond
 • Teadlik ja rahulolev partner
 • Aus ja avatud meeskond
 • Tasakaalus finantsid

Missioon – Eesti Pandipakend on pakendite kogumisega tegelev taaskasutusorganisatsioon, kelle missiooniks on keskkonnasäästlikult läbipaistva ja kvaliteetse teenuse pakkumine kõigile oma partneritele ning tarbija rahulolu tagamine.

Visioon – Eesti Pandipakend on üks maailma innovaatilisematest ja efektiivsematest taaskasutusorganisatsioonidest.

Lisaks eelnevale kohustume järgima kõiki meile esitatud nõudeid ja keskkonnaalaseid õigusakte ning pidevalt parendama oma juhtimissüsteemi.

Eesti Pandipakendile on omistatud  ISO 9001 kvaliteedijuhtimise ja ISO 14001 keskkonnajuhtimise sertifikaat.

Keskkonnaalased eesmärgid

Eesti Pandipakend OÜ keskkonnaalased eesmärgid on alljärgnevad:

 • Optimaalne vee- ja energiakasutus;
 • Efektiivne jäätmepoliitika;
 • Vastutustundlik tarbimine;
 • Ohutu ja jätkusuutlik töökeskkond.

Keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks Eesti Pandipakend OÜ kohustub:

 • Järgima rohelise kontori põhimõtete rakendamise kohustust;
 • Järgima ISO 14001 keskkonnajuhtimise standardit;
 • Rakendama vajalikke meetmeid keskkonnahoidliku tegevuse nimel;
 • Kaardistama oma tegevusest tulenevaid mõjusid keskkonnale ning viima need võimalikult madalale ja vajadusel neid ka kompenseerima;
 • Koolitama oma meeskonda keskkonnahoidlikult tegutsema.

Eesti Pandipakendile on omistatud Euroopa Rohelise Kontori sertifikaat.