Õppematerjalid

Õppematerjalid suurendavad õpilaste ja õpetajate keskkonnaalaseid teadmisi ning näitavad pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. Õppekomplekt toetab riiklikku õppekava ja seda saab kasutada koolitunnis, kus vaadeldakse keskkonna- ja säästva arengu teemasid.

Pakendinäidiste saamiseks kirjutage aadressile info@eestipandipakend.ee. Ühe kooli kohta väljastatakse erinevatele aineõpetajatele kuni kolm õppekomplekti.

Õppekomplekt koosneb pakendinäidistest, infovoldikutest, lugemismaterjalist, töölehest, slaidiesitlusest ja õppevideotest, mille peaosas on näitleja Ott Sepp. Näidised on mõeldud tundides korduvalt kasutamiseks.

Neli juhendavat sammu õpetajale tunni läbiviimiseks:

  1. Loe kõrvuti slaidiesitlusega läbi lugemismaterjal õpetajale ja vaata juurde õppevideoid.
  2. Jaga õpilastele infovoldikud, sest siis ei pea nad konspekteerima.
  3. Kasuta tunnis slaidiesitlust ja näita iga pakendi teekonda käsitledes selle taaskasutamise videot. Plastpudelist rääkides lase klassis ringi käima pakendinäidised.
  4. Korralda näidisküsimuste ja töölehe abil viktoriin.

Õppevideod

Plastpudeli teekond          Plekkpurgi teekond           Klaaspudeli teekond
         

Osooni saade plekkpurkidest
osooni saade plekkpurkidest

Jänku Jussi multikas

Koolitused õpetajatele

Teavitusprojekti raames pakume õpetajatest gruppidele koolitusi, mis hõlmavad pandipakendite taaskasutamise teemalist näidistundi ja ekskursiooni pakendite käitluskeskusesse aadressil Visase 18, Tallinn. Näidistunnis tutvustatakse pandisüsteemi ja selgitatakse lähemalt plast-, klaaspudeli ja plekkpurgi taaskasutamise ahelat. Tunni märksõnadeks on avatud arutelu, illustreerivad videolõigud, lühiviktoriin, meened ja võimalus katsuda ise plastpudelist valmistatud fliisi või graanuleid. Soovi korral toimub koolitus teile sobivas kohas üle Eesti. Ühe rühma suurus kuni 30 inimest, ent oleme valmis ka erikokkulepeteks. Koolitus on kõikidele osalejatele tasuta. Üks koolitus kestab sõltuvalt asukohast kuni 1,5 tundi.

Lisainfo ja koolituste broneerimine:
Katriin Rebeca Selirand
Ürituste- ja pakendiettevõtja teenusjuht
tel: 647 00 19
e-mail: katriinrebeca@eestipandipakend.ee
www.facebook.com/eestipandipakend
www.ärarääma.ee