Pakendiettevõtja

 

Kes on pakendiettevõtja?

Pakendiettevõtja on see, kes majandus- või kutsetegevuse käigus pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Nendeks on jookide tootja, maaletooja, kaubamärgi omanik.

Mis kohustused annab pakendiettevõtja EPP-le üle?

Pakendiettevõtja annab EPP-le üle järgmised kohustused:

 • pakendite kogumine kogu Eesti Vabariigi territooriumil ja kogutud pakendite taaskasutamine (taaskasutamise korraldamine) kooskõlas kohalduvas õiguses sätestatud nõuetega;
 • pakendite tagasivõtmine jaemüüjatelt;
 • pakendiaktsiisi seadusest tulenevate pakenditega seonduvate pakendiettevõtja kohustuste täitmine, sealhulgas pakenditelt pakendiettevõtja arvel aktsiisimaksu maksmine kohalduvas õiguses ettenähtud juhtudel ja korras.

Millised pakendid käivad pandi alla?

 • Õlu (olenemata etanoolisisaldusest) on linnastest või linnastest ja linnastamata materjalist, humalatest ja veest pärmi abil kääritamise teel valmistatud jook, mis võib olla pastöriseeritud.
 • Vähese etanoolisisaldusega alkohoolne jook (alkohoolne jook kuni 6% (k.a) on alkohoolne jook etanoolisisaldusega kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti.
 • Siider (olenemata etanoolisisaldusest) on alkohoolne jook, mis on valmistatud õunamahla või kontsentreeritud õunamahla lahjendamisel saadud mahla või nimetatud mahlade segu täielikul või osalisel kääritamisel. Siidri valmistamisel võib lisada piiratud koguses pirnimahla, vett ja suhkrutooteid enne või pärast kääritamist ning värsket või kontsentreeritud õunamahla pärast kääritamist. Siider võib olla karboniseeritud teisese kääritamise või süsihappegaasi lisamise teel. Siidri kangendamine destilleeritud alkoholiga ei ole lubatud.
 • Perry (olenemata etanoolisisaldusest) on alkohoolne jook, mis on valmistatud pirnimahla või kontsentreeritud pirnimahla lahjendamisel saadud mahla või nimetatud mahlade segu täielikul või osalisel kääritamisel. Perry valmistamisel võib lisada piiratud koguses õunamahla, vett ja suhkrutooteid enne või pärast kääritamist ja värsket või kontsentreeritud pirnimahla pärast kääritamist. Perry võib olla karboniseeritud teisese kääritamise või süsihappegaasi lisamise teel. Perry kangendamine destilleeritud alkoholiga ei ole lubatud.
 • Karastusjook on jook, mille kombineeritud nomenklatuuri (KN) rubriigid on 2009, 2201
  või 2202 vastavalt nõukogu määrusele 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning
  ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675).

Tagatisraha võib rakendada soovi korral (vabatahtlik) ka kange ja lahja alkohoolse joogi ning siirupi ühekorra- ja
korduskasutuspakendile.

 • Lahja alkohoolne jook (alkohoolne jook 6,1-22%) on alkohoolne jook etanoolisisaldusega kuni 22 (k.a) mahuprotsenti.
 • Kange alkohoolne jook (alkohoolne jook alates 22,1%) on alkohoolne jook etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi.
 • Siirup on mahlakontsentraat või suhkrust või muust siirupist valmistatud jook.