Nõuded vöötkoodile

EPP-ga lepingu allkirjastanud pakendiettevõtja võtab endale kohustuse tagada pakendil oleva EAN- ehk vöötkoodi vastavuse GS1 Estonia MTÜ kehtestatud spetsifikatsioonidele ja standarditele.

Eestis esindab Rahvusvahelist GS1 organisatsiooni mittetulundusühing GS1 Estonia – äripartneritest sõltumatu kasumit mittetaotlev organisatsioon, kes on ühiste kokkulepete loomise platvormiks erinevate äripartnerite vahel.

GS1 Estonia põhitegevuseks on GS1 standardile vastavate numberkoodide (EAN-numbrite) registreerimine, GS1 süsteemi standardite tutvustamine, vöötkoodidealane konsultatsioon ja koolitus, GS1 Tooteregistri haldamine.

Automaadid (RVM) loevad pakendil olevat EAN koodi ja võrdlevad seda pakendi kujuga. Standarditele vastav EAN kood on aluseks, et pakendit saaks probleemideta automaati tagastada.