Tagastuse ABC

Tellimusi palume esmajärjekorras teha elektrooniliselt aadressile tellimus@eestipandipakend.ee

Enne kella ühte päeval esitatud tellimused täidetakse alates järgmisest tööpäevast. Pärast kella ühte päeval esitatud tellimused täidetakse alates ülejärgmisest tööpäevast.

Tellimusveoga tagastuskohale pakutakse teenust kolme kuni viie tööpäeva jooksul. Kokkulepitud veograafikuga tagastuskohale pakutakse teenust kokkulepitud veo päeval.

SORTEERIMINE

  1. Kogumiskotti ja konteinerisse ei tohi panna prügi ega muid kõrvalisi esemeid.
  2. Pressimata metallist ja plastist pandipakendid sorteeritakse ühte kotti kokku segamini. Taaraautomaadi poolt kokku pressitud metall- ja plastpakendid tuleb sorteerida eraldi kottidesse.
  3. Klaaspudeli pandimärgiga „K-korduskasutatav“ palume saata tootjatele.
  4. Täida kogumiskott pakenditega nii, et pärast selle sulgemist jääks kotile 10 cm õisik, millest on mugav kinni haarata. Konteineri palume täita nii, et selle ülemisest servast jääks vaba ruumi ainult paari cm jagu. Sedasi täidetud kogumisvahendid tagavad transpordiahelas efektiivsuse.
  5. Sulge kott või konteiner sulguriga ja kleebi sellele ettevõtte nimega kleebis. Ilma kleebiseta kogumisvahendit ei saa hiljem saatjaga seostada ja ettevõttel jääb pandiraha saamata.

TELLIMINE

Tellimust saates palume e-kirjas esitada:

  • oma kliendinumber
  • täitunud kottide ja/või konteinerite arv
  • kas ja milliseid tarvikuid ning kui palju juurde soovite

Tellimuse täitmine toimub olenevalt piirkonnast viie tööpäeva jooksul või vastavalt veograafikule. Äraveo miinimumkoguseks kauplustele on 15 täis kotti ja üks täis konteiner.

Kottide ja konteinerite laadimine veoautosse toimub alati autojuhi ja tellija koostöös. Üleantav kaup loendatakse ja tulemus märgitakse transpordi saatelehele, mille õigusust kinnitavad osapooled saatelehel oma nime, kuupäeva ja allkirjaga.

Juhendvideo tagastuspunkti töötajale eesti keeles:

Juhendvideo tagastuspunkti töötajale vene keeles: