Tarvikud

Tarvikud on Eesti Pandipakendi poolt tellijale pandipakendite kogumiseks antud vahendid. Nende mittesihipärasel kasutamisel või kaotamisel küsib EPP tarvikute eest tasu vastavalt hinnakirjale. EPP jälgib reaalajas infosüsteemi kaudu tarvikute kliendipõhist saldot. Sellest  tulenevalt ei tohi tarvikuid näiteks ühest filiaalist teise viia.

Praak tarvikud tuleb tagastada. Vedaja saatelehel on märkuste lahter, kuhu tuleb kirjutada info tagasi saadetavate tarvikute kohta ja need asendatakse uutega. Saadetisele kirjuta peale ettevõtte nimi ja kliendikood.

Tellimusi palume esmajärjekorras teha iseteeninduskeskkonnas jae.eestipandipakend.ee. E-keskkonnaga liitumiseks esitage oma meiliaadress, nimi ja kliendikood aadressile tellimus@eestipandipakend.ee

  • Sulgur – kinnitusvahend koti või konteineri sulgemiseks.
  • Kleeps – kleebitakse sulguri peale, sellele trükitud kliendi andmed ja unikaalse seerianumbriga vöötkood.
  • Kogumiskott – Kotti kogutakse pressimata metallist ja plastist pakendid segamini; automaadis kokku pressitud metall- ja plastpakendid tuleb koguda eraldi (L:910 x K:1500mm).
  • Kotihoidik – metallist raam kogumiskoti avatud kujul riputamiseks (L:500 x K:1000 x S:45mm).
  • Suur konteiner – 660L, mahutab 650 klaaspudelit pandimärgiga „D“.
  • Väike konteiner –240L, mahutab 250 klaaspudelit pandimärgiga „D“.

EPP väljastab kliendile tarvikute stardipaketi vajaduspõhiselt.

Kaupluse stardipakett sisaldab:
• 100 EPP embleemi kandvat läbipaistvat kogumiskotti
• 100 sulgurit
• 100 kleepsu
• Konteinerit või konteinereid (240L või 660L)
• Konteineri tarvikuid (kleebised ja sulgurid 25tk või 100tk)
• Kliendiala infoplakateid
• Pandipakendi ABC-d eesti ja/või vene keeles tagastuspunkti tagaruumi personalile

HoReCa ettevõtja stardipakett sisaldab:
• 25 suurt EPP embleemi kandvat läbipaistvat kogumiskotti
• 25 sulgurit
• 25 kleepsu
• Konteinerit või konteinereid (240L või 660L)
• Konteineri tarvikuid (kleebised ja sulgurid 25tk või 100tk)
• Pandipakendi ABC-d eesti ja/või vene keeles tagastuspunkti tagaruumi personalile