2012. aastal tagastati üle 226 miljoni pandipakendi

13.03.2013

Eesti Pandipakend kogus ja suunas eelmisel aastal taaskasutusse enam kui 226 miljonit ühekordse kasutusega pandi alla kuuluvat joogipakendit.

2012. aastal koguti kokku ja suunati taaskasutusse 89% plastpudelite, 86% klaaspudelite ja 62% plekkpurkide turule paisatud massist.

Eesti Pandipakendi tegevjuhi Rauno Raali sõnul võib öelda, et majandussurutisest tingitud rasked ajad on joogitootjate ja maaletoojate jaoks möödas ning turg on stabiliseerumas. Pakendite müük 2012. aastal küll oluliselt ei suurenenud, kuid näitas siiski väikest 1,3%-st tõusutrendi võrreldes eelnenud aastaga.

„Pandipakendite tagastus tervikuna on aasta jooksul kasvanud, mille tunnistuseks on asjaolu, et taaskasutusse õnnestus 2012. aastal suunata 11 780 tonni  ühekordse kasutusega pandipakendeid, mida on 4,8% rohkem kui 2011. aastal,“ selgitas Raal.

Rauno Raali sõnul on alates 2005. aasta maist, mil käivitus praegune pandipakendi süsteem, kokku kogutud ja taaskasutusse suunatud tervikuna üle 1,98 miljardi pandipakendi.

 

Eesti Pandipakend on 2005. aastal tootjate ja maaletoojate ning kaupmeeste poolt Pakendiseaduse alusel loodud pakendi taaskasutusorganisatsioon, mille ülesandeks on hallata ja korraldada üle-eestiliselt tagatisrahaga koormatud pakendite kogumist, transporti, sorteerimist, loendamist ja taaskasutamist. Vastavalt pakendiseadusele hõlmab see vee, karastusjoogi, õlle ja lahja alkohoolse joogi plastmass-, klaas- ja metallpakendit.
Eesti Pandipakendiga on liitunud 150 tootjat ja maaletoojat ning 1350 tagastuskohta. Eesti Pandipakendi pakendiregistris on registreeritud üle 5000 tootepakendi.

Lisainformatsioon:

Rauno Raal
Tegevjuht
Eesti Pandipakend
Tel: 5169788
E-post: rauno@eestipandipakend.ee

 

Tagasi