2013. aastal tagastati üle 240 miljoni pandipakendi

18.02.2014

Eesti Pandipakend  kogus ja suunas taaskasutusse eelmisel aastal enam kui 240 miljonit ühekordse kasutusega pandi alla kuuluvat joogipakendit.

Kõikidest turul müüdud  vastavatest pakenditest kogus Eesti Pandipakend 2013. aastal kokku 89% klaaspudelite, 87% plastpudelite ja 64% plekkpurkide massist.

Eelmisel aastal koguti seega kokku ja suunati  taaskasutusse 241,22 miljonit ühekordset pakendit, mis on ümberarvutatult 13 749 tonni. Võrreldes 2012. aastaga suurenes kokku kogutud pakendite kogus 14,53 miljoni võrra, mis on peaaegu 2000 tonni rohkem.

Eesti Pandipakendi tegevjuhi Rauno Raali sõnul on tagastusnumbrid üsna head. „Tervikuna on pandipakendite tagastus kasvanud aastaga 6%. Sama palju kasvas eelmisel aastal ka vastavate pakendite müük. See näitab, et inimesed tunnevad ennast majanduslikult kindlamalt ja seetõttu on suurenenud ka tarbimine,“ selgitas Raal

Raali sõnul on alates 2005. aastast, mil käivitus praegune pandipakendi süsteem, kokku kogutud ja taaskasutusse suunatud üle 2,2 miljardi pandipakendi.

Paljudes pakendiautomaatides on  võimalik tagatisraha annetada ka heategevuskampaaniale „Aitan Lapsi“. Kampaania käivitas heategevusfond Aitan Lapsi 2011. aastal koostöös Eesti Pandipakendi, Tomra Balticu ja teistega vähekindlustatud lastele kultuurielamuste pakkumiseks. „Mul on hea meel tõdeda, et ka eelmisel aastal on inimesed olnud nii toetavad ja teinud üle 89 000 annetuse. Tänaseks päevaks on heade inimeste abiga juba 43 133 puudustkannatavat last saanud teatris käia,“ ütles Raal, kes ühtlasi kuulub SA Heategevusfond Aitan Lapsi nõukogusse.

Alates heategevuskampaania „Aitan Lapsi“ algusest 2011. aasta mais on inimesed pakendiautomaadi kaudu teinud laste heaks annetusi 202 435 euro väärtuses.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal joogitootjate ja maaletoojate ning kaupmeeste poolt Pakendiseaduse alusel loodud tootjavastutusorganisatsioon, mille ülesandeks on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga koormatud pakendite (vee, karastusjoogi, õlle ja lahja alkohoolse joogi plastmass-, klaas- ja metallpakendite) kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti Pandipakendiga on liitunud 185 tootjat ja maaletoojat ning 900 tagastuskohta.

SA Heategevusfond Aitan Lapsi  ja Eesti Etendusasutuste Liit käivitasid 2011. aasta mais heategevuskampaania „Aitan lapsi“ vähekindlustatud lastele kultuurielamuste pakkumiseks. Kampaaniat toetavad Eesti Pandipakend, Tomra Baltic, Tschudi Shipping Company, Norra-Eesti Kaubanduskoda, EuroPark, DNB Pank, Bauer Veetehnika ja Marienthali keskus.

Lisainformatsioon:
Rauno Raal
Tegevjuht
Eesti Pandipakend
Tel: 5169788
E-post: rauno@eestipandipakend.ee

Tagasi