Eelmisel aastal tehti pandipakendite tagastamises uus rekord

31.01.2022

2021. aastal tagastasid Eesti inimesed 293 miljonit ühekordse kasutusega pandipakendit. See on suurim kogus, mille on tarbijad Eesti pandisüsteemi 16-aastase ajaloo jooksul ühe aasta jooksul tagastanud. Ka 2020. aastal tagastati rekordkogus pandimärgiga varustatud pakendeid, kuid see jääb seekordsele rekordile pea 30 miljoniga alla.

2019. aastal, kui pandeemia polnud veel alanud ja Eesti majandus kasvas stabiilselt, tagastasid tarbijad 250 miljonit pakendit.

„Juba suvel nägime, et pikalt kestnud kuumalaine ja piirangute leevenemine suurendasid hüppeliselt pandipakendite tarbimist ja tagastamist. Lisaks keskkonnast hoolivatele taaratagastajatele soovime tänada kaupluste taarajaamade personali ja kõiki teisi meie partnereid üle Eesti, kes kangelaslikult lühikeses ajaaknas suurenenud mahtude ringlusse võtmisse oma panuse andsid. See pingutus kajastub juba teist aastat järjest ka tagastatud pandipakendite koguarvus, mis pole varasemate aastatega võrreldes kunagi nii suur olnud,“ ütles Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.

Ühe elaniku kohta tagastasid eelmisel aastal kõige rohkem pandipakendeid Hiiumaa, Lääne-Virumaa ja Viljandimaa elanikud – kokku tagastasid kolme maakonna 113 660 elanikku pisut alla 30 miljoni pandipakendi.

Koguseliselt kõige rohkem pakendeid tagastasid suurima maakonna Harjumaa elanikud – 129 miljonit.

Pandiettevõtjate poolt eelmisel aastal turule pandud tagatisrahaga joogipakendite ringlussevõtu määrad täitis Eesti Pandipakend järgmises mahus:

  • plastpakendid 88%
  • metallpakendid 89%
  • klaaspakend 87%

Viimase 16 aasta jooksul on Eesti pandisüsteemi kaudu kokku kogutud ja taaskasutusse suunatud pea 4,6 miljardit ühekordse ja korduskasutatava pandipakendi.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal pakendiseaduse alusel loodud taaskasutusorganisatsioon, mille ülesanne on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga joogipakendite kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti Pandipakendiga on liidetud 384 pakendiettevõtjat, 1260 kaupmeestele kuuluvat tagastuskohta ning 448 HoReCa sektori korjekohta.

Lisainformatsioon:
Kaupo Karba
Juhatuse liige
Eesti Pandipakend
Tel: 53449 557
E-post: kaupo@eestipandipakend.ee

Tagasi