Eesti Pandipakend alustab keskkonnahariduse projekti kolmanda etapiga

11.11.2014

Eesti Pandipakendil valmis keskkonnahariduse projekt, mille tarbeks on koolidele koostatud  põhjalik riiklikku õppekava toetav õppekomplekt. Projekti eesmärk on suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ning tutvustada õpilastele pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust.

Õpilaste harimine on osa Eesti Pandipakendi (EPP) poolt 2012. aastal algatatud haridusprojektist, mille raames selgitatakse noortele keskkonnahoiu olulisust. Eelmisel õppeaastal tutvustati ligi 3500 õpilasele pandipakendite käitluskeskuses loodussäästlikku mõtteviisi ja pakendite taaskasutusvõimalusi.

Sel aastal on eesmärk jõuda veel suurema hulga lasteni ja selle tarbeks on õpetajatele,  koostöös näitleja Ott Sepaga, kokku pandud õppevideod ja põhjalikud materjalid, mis lihtsustavad pakendite taaskasutamise teema käsitlemist koolitundides. Õppekomplektid väljastatakse kõikidele selleks soovi avaldanud õpetajatele tasuta.

„Laste keskkonnaharidusse panustamine on meie jaoks pidev prioriteet, kuna usume, et see on parim võimalus kasvatada keskkonnateadlikke ja puhast loodust ning elukeskkonda väärtustavaid inimesi. Sel aastal otsustasime koostada sisukad õppekomplektid, mille abil saavad õpetajad lastele koolis ise lähemalt tutvustada pakendite taaskasutamise ja keskkonnahoiuga seonduvaid teemasid,“ ütles Eesti Pandipakendi tegevjuht Rauno Raal.

Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Libliku sõnul toetavad Eesti Pandipakendi koostatud õppekomplektid suurepäraselt riiklike õppekavade rakendamist ning aitavad pakendite taaskasutuse teemat õpilastele huvitavaks teha. „Keskkond ja jätkusuutlik areng on õppekavades üheks aineüleseks läbivaks teemaks, mida käsitletakse kõigis kooliastmetes. Praktilisi õppekomplekte ja humoorikaid videoid on võimalik kasutada kõikide ainete õpetajatel laste keskkonnateadlikkuse kujundamisel,“ ütles Liblik.

Õppematerjalide kodulehekülg koos videotega asub aadressil: www.eestipandipakend.ee/oppematerjalid.

Õppekomplekti saanud koolide vahel, kes saadavad Eesti Pandipakendile fotosid keskkonnatundidest, läheb loosi kolm AHHAA teadusteatri etendust. Teemat käsitlenud õpetajate vahel loositakse välja kolmkümmend vabalt valitavat kultuurielamust, millest iga väärtus on 50 eurot. Lisaks tunnustab EPP veel viite õpetajat, kes on andnud arvuliselt kõige rohkem keskkonnatunde, kultuurielamusega 100 euro väärtuses.

Loodussõbraliku kooli projekti esimesest etapist 2012. aasta sügisel võttis osa 70 kooli üle Eesti, kes kogusid üheskoos kokku 44 000 pandipakendit. Eelmise aasta oktoobris jätkunud haridusprojektist võttis õppekäikude näol osa 138 kooli üle Eesti.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal joogitootjate ja maaletoojate ning kaupmeeste poolt Pakendiseaduse alusel loodud tootjavastutusorganisatsioon, mille ülesandeks on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga koormatud pakendite (vee, karastusjoogi, õlle ja lahja alkohoolse joogi plastmass-, klaas- ja metallpakendite) kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti Pandipakendiga on liitunud 234 tootjat ja maaletoojat ning 850 tagastuskohta.

Lisainformatsioon:
Rauno Raal
Tegevjuht
Eesti Pandipakend
Tel: 5169788
E-post: rauno@eestipandipakend.ee

Tagasi