Eesti Pandipakend alustab keskkonnahariduse projektiga venekeelsetes koolides

27.10.2015

Eesti Pandipakendi keskkonnahariduse projekt, mille tarbeks on koolidele koostatud põhjalik riiklikku õppekava toetav õppekomplekt, jätkub sel aastal vene õppekeelega koolides. Projekti eesmärk on suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ning tutvustada õpilastele pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust.

Õpilaste keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine on osa Eesti Pandipakendi poolt 2012. aastal algatatud Loodussõbraliku kooli haridusprojektist, mille raames selgitatakse noortele keskkonnahoiu olulisust. Eelmisel aastal pandi koostöös näitleja Ott Sepaga kokku õppevideod ja põhjalikud materjalid, mis lihtsustavad pakendite taaskasutamise teema käsitlemist koolitundides. Sel aastal jätkub projekt vene õppekeelega koolides. Kõik materjalid on tõlgitud vene keelde ja väljastatakse kõikidele selleks soovi avaldanud õpetajatele tasuta.

„Laste keskkonnaharidusse panustamine on meie jaoks pidev prioriteet, kuna usume, et see on parim võimalus kasvatada keskkonnateadlikke ja puhast loodust ning elukeskkonda väärtustavaid inimesi. Eestis on üle 100 venekeelse kooli, kuid kahjuks on neid põhjendamatult vähe erinevatesse projektidesse kaasatud. Oleme otsustanud selle tühimiku täitmisele kaasa aidata ning harida kõiki Eesti noori sõltumata keelelisest taustast,“ ütles Eesti Pandipakendi tegevjuht Rauno Raal.

Haridus- ja teadusministeeriumi peaeksperdi Imbi Henno sõnul  on noorte õpihuvi tõstmine oluline kõigis koolides sõltumata õppekeelest: „Õpilaste keskkonnatedlikkuse tõstmine ja koolide osalemine säästvat arengut edendavates tegevustes on kahtlemata väga tänuväärne. Eesti Pandipakendi projekti puhul teeb erilist heameelt, et  õppematerjalide koostamisel on pööratud sisu kõrval tähelepanu ka vormile. Tänu sellele on praktilised ja eakohased materjalid huvitavad kõikide õpilaste jaoks.“

Õppematerjalide kodulehekülg koos videotega asub aadressil: https://eestipandipakend.ee/oppematerjalidrus/.

Õppekomplekti saanud koolide vahel, kes saadavad Eesti Pandipakendile fotosid keskkonnatundidest, läheb loosi kolm AHHAA teadusteatri etendust. Teemat käsitlenud õpetajate vahel loositakse välja kakskümmend vabalt valitavat kultuurielamust, millest iga väärtus on 50 eurot. Lisaks tunnustab EPP veel viite õpetajat, kes on andnud arvuliselt kõige rohkem keskkonnatunde, kultuurielamusega 100 euro väärtuses.

Loodussõbraliku kooli projekti esimesest etapist 2012. aasta sügisel võttis osa 70 kooli üle Eesti, kes kogusid üheskoos kokku 44 000 pandipakendit. 2013. aastal  tutvustati ligi 3500 õpilasele pandipakendite käitluskeskuses loodussäästlikku mõtteviisi ja pakendite taaskasutusvõimalusi.

Eelmisel õppeaastal saatis Eesti Pandipakend välja 220 tasuta õppekomplekti 135 haridusasutusele üle Eesti ning kõigest mõne kuuga osales õppetundides üle 4000 lapse.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal joogitootjate ja maaletoojate ning kaupmeeste poolt Pakendiseaduse alusel loodud tootjavastutusorganisatsioon, mille ülesandeks on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga koormatud pakendite (vee, karastusjoogi, õlle ja lahja alkohoolse joogi plastmass-, klaas- ja metallpakendite) kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti Pandipakendiga on liitunud 250 tootjat ja maaletoojat ning 850 kauplustele kuuluvat tagastuspunkti.

Lisainformatsioon:

Rauno Raal
Tegevjuht
Eesti Pandipakend
Tel: 5169788
E-post: rauno@eestipandipakend.ee

Tagasi