Eesti Pandipakend toob keskkonnatunnid tuhandete lasteni üle Eesti

10.09.2018

Eesti Pandipakend jätkab keskkonnahariduse projektiga, mille raames on sel õppeaastal tuhandetel noortel võimalik osa saada harivatest õppekäikudest ja keskkonnatundidest Eesti Pandipakendi käitluskeskuses. Programm algab oktoobris.

Kuuendat aastat toimuva projekti eesmärk on suurendada laste ja noorte keskkonnaalaseid teadmisi ning tutvustada õpilastele ja lasteaialastele pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust selgitades neile pandipakendite taaskasutamise ahelat. Selleks kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid nagu viktoriinid, videod, ekskursioonid jpm. Eesti keeles läbiviidavat programmi toetavad mitmekeelsed õppematerjalid.

Eesti Pandipakend (EPP) on alati panustanud noorte keskkonnateadlikkuse tõstmisse. Aastate jooksul on erinevatest EPP keskkonnaharidust toetavatest projektidest osa saanud ligi 19 000 noort. Lisaks nendele on Eesti Pandipakendi, heategevusfondi Aitan Lapsi ja Kultuuriministeeriumi koostöös 2016. aastal algatatud projekt „Teater lasteaeda“ toonud tasuta keskkonnateemalised haridusliku sisuga teatrielamused 15 100 lapseni.

„Viie aasta jooksul oleme heade partnerite toel erinevate keskkonnahariduse projektide kaudu jõudnud enam kui 33 000 lapsele rääkida keskkonnahoiu olulisusest. Lisaks koolides toimuvatele keskkonnatundidele otsustasime sel aastal jätkata õppekäikude korraldamisega pandipakendi käitluskeskuses, sest just läbi vahetu kogemuse saame kõige paremini kasvatada keskkonnateadlikumat uut põlvkonda,“ ütles Eesti Pandipakendi büroo- ja kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke.

Alanud õppeaastaks on EPP külastamiseks soovi avaldanud juba 44 üldhariduskooli klassi ja 4 lasteaiarühma, kelle õppekäigud saavad teoks tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toel toimuvatele keskkonnahariduse programmidele, mille korraldajaks on Tallinna Haridusamet. Lisaks teostab EPP õppeaasta jooksul oma vahenditest soovijatele üle Eesti veel ligikaudu 20 tasuta keskkonnatundi ja õppekäiku.

Eesti Pandipakendi poolt loodud riiklikku õppekava toetava õppekomplekti kaasabil on kõikidel õpetajatel ka iseseisvalt võimalik põnevaid keskkonnateemalisi tunde läbi viia või vastavasisulistel koolitustel osaleda. Materjalid ja täiendav info on kättesaadavad siin: http://eestipandipakend.ee/oppematerjalid.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal joogitootjate/maaletoojate ning kaupmeeste poolt pakendiseaduse sunnil loodud taaskasutusorganisatsioon, mille ülesandeks on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga koormatud pakendite kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti Pandipakendiga on liidetud 320 tootjat/maaletoojat ning 800 kaupmeestele kuuluvat tagastuskohta.

 
Lisainformatsioon:
Kerttu-Liina Urke
Büroo- ja kommunikatsioonijuht
Eesti Pandipakend
Tel: 569 49279
E-post: kerttu-liina@eestipandipakend.ee

Tagasi