Keskkonnaministeerium ja Eesti Pandipakend plaanivad pandipakendiringlust laiendada

30.03.2021

Keskkonnaminister Tõnis Mölder ja Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba sõlmisid koostöölepingu, et ühiste jõupingutustega pandipakendite ringlussevõttu veelgi suurendada. Tänaste allkirjadega pikendati algselt juba 2005. aastal sõlmitud vaba tahte lepingut.

„Eestis toimib tagatisrahaga pakendite tagastussüsteem väga hästi juba 15 aastat. Tolles oleme suureks eeskujuks ka paljudele teistele riikidele, kes täna alles nuputava selle üle, kuidas joogipudelid kõige efektiivsemalt kokku koguda ja ringlusse võtta.  Ometi on ka selles jäätmeeduloos kohti, mida saaks veelgi paremaks teha,“ nentis keskkonnaminister Tõnis Mölder.

„Loodetavasti jõustub peagi Riigikogus menetluses olev eelnõu, mis võimaldab edaspidi pandisüsteemiga liita ka kange ja lahja alkohoolse joogi ning siirupi ühekorra- ja korduskasutuspakendid,“ lisas  minister. „Pandipakendisüsteemi toimimine ja arendamine ning üha uute ambitsioonide täitmine sünnib üksnes koostöös. Seetõttu on kõnealune kokkulepe igati loogiline jätk seni ladusalt sujunud koostööle.“

“Vaba tahte lepingu uuendamine viib meie koostöö veelgi läbimõeldumale tasemele. Meie erialaspetsialistide, aga ka pandisüsteemi osaliste, kaupmeeste ja pakendiettevõtjate suurem kaasatus on oluline, et tootmine ja tarbimine oleksid jätkusuutlikumad. Jätkame ressursside kokkuhoidmist pandipakendite ringlusse võtmise ning korduskasutatavate pandinõude kaudu, et säilitada üheskoos Eesti puhast elukeskkonda,” kinnitas Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba.

Oluline koht koostöölepingus on ka Eesti Pandipakendi panustamine ühekordse plasti vähendamisse, arendades edasi juba kasutusel olevat panditopsi teenust ning laiendades seda.

Mis puudutab pandipakendi üldist tulevikku, siis keskkonnaministri sõnul on oluline selgitada välja ka võimalused piiriülese pandipakendisüsteemi loomiseks.

Kaupo Karba täiendab, et kümnest Eestis müüdud pandipakendist jõuab üheksa ümbertöötlemisse. „See tähendab, et täidame Eesti pandisüsteemis juba täna pakendite tagatusmäärasid, mille püüdmine on EU liikmesriikidele eesmärgiks seatud alles selle kümnendi lõpus.“

Eesti Pandipakend võttis 2020. aastal plastpakendeid taaskasutusse 90%, metallpakendid 95%  ja klaaspakendeid 86%.

  • Eestis on olemas hästi toimiv pandipakendi süsteem, mille kaudu kogutakse liigiti kokku näiteks ligi 90% turule lastud ühekordselt kasutatavatest plastist joogipudelitest.
  • Viimase 15 aasta jooksul on Eesti pandisüsteemi abil kokku kogutud ja taaskasutusse suunatud üle 4,2 miljardi ühekordse ja korduskasutatava pandipakendi.
  • Edaspidi peavad ka teised liikmesriigid tegema jõupingutusi plastpudelite kogumiseks ning tagama, et 2025. aastaks kogutakse ja võetakse uuesti ringlusse 77% ja 2029. aastaks 90% turule lastud ühekordselt kasutatavatest plastist joogipudelitest.
  • Tagasi