Koolidevaheline taarakogumisvõistlus #ärarääma

10.01.2010

Eesti Pandipakend stardib seitsme aastase vaheaja järel üle-eestilise üldhariduskoolidele suunatud pandipakendite kogumiskampaaniaga #ärarääma, mille eesmärgiks on suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvustada vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. Seda koolile kulusid kaasa toomata.

Auhinnad

Võrdsuse huvides võistlevad koolid kahes, väikeste ja suurte koolide kategoorias. Esimese kategooria võidab kool, kes kogub tükiliselt kokku kõige rohkem pandipakendeid. Teise kategooria võidab kool, kes kogub kõige rohkem pakendeid ühe õpilase kohta. Mõlema kategooria võitjat premeeritakse enneolematu festivalipäevaga oma koolis, kus löövad kaasa tuntud Eesti influencerid (loe: suunamudijad).

Neli kuud vältava võistluse vaheauhinnana külastab aprillis mõlema kategooria kahte parimat ehk kokku nelja kooli Ahhaa teadusteater ja Eesti Pandipakendi riiklikule õppekavale vastav keskkonnaharidusprogramm.

Kogumisloogika

Kampaania käigus kogutavad pandipakendid on pandimärgiga jookide plastpudelid ja plekkpurgid, mis viiakse tavaolukorras kaupluse taaratagastuspunkti. Tuleme Eesti Pandipakendi poolt jagatavate spetsiaalsete tarvikutega appi toetamaks koolis pandipakendite kokku korjamist ja taaskasutusse suunamist. Iga kampaaniaga liitunud kool saab kokku kogutud pandipakendite tagatisraha arveldusarvele, suunitlusega kasutada seda kooliperele vajaliku ostmiseks. Näiteks kooli koridori täiendava sorteerimisprügikasti soetamiseks või lastekirjanduse ostmiseks raamatukokku.

Kampaania stardipakett

Koolid saavad kampaaniaga liituda digiallkirjastades kampaanialepingu ja saates selle aadressile info@eestipandipakend.ee. Lisa kirja manusesse ka kooli logo. Kampaanialeping kindlustab pakendite tagatisraha väljamaksete korrektsuse ning annab nende tegemiseks Eesti Pandipakendile seadusliku aluse. Liitunutele saadetakse stardipakett, mis sisaldab järgmisi tarvikuid: 1 papist kogumiskast pandipakendite kogumiseks, 1 kampaania plakat, 5 kilekotti, 5 sulgurit, 5 seerianumbriga kleepsu.

Kutsume üles meisterdama klassiga tööõpetuse, kunsti, klassijuhataja vms tunnis täiendavalt oma kujundusega taarakaste koolis kasutamiseks. Tee isevalmistatud kogumiskastist pilt, lae see alates veebruarist kampaania lehele www.araraama.ee. Ise taarakasti meisterdanud klasside vahel loositakse välja kolm auhinda, mis sisaldab ühte keskkonnahoiuteemalist lauamängu Eco Race ja La Muu ökojäätist tervele klassile.

Kampaania olulisi kuupäevasid

  • Jaanuari kuu lõpuni ootame koolidelt kampaania lepinguid;
  • Veebruari alguses tuuakse kooli kogumiskast koos tarvikutega;
  • Pakendite loendusandmed avaldatakse kampaania lehel kolmel korral: 9. märtsil, 1. aprillil ja 8. mail 2020;
  • 03.2020 loositakse välja kolm võitja klassi taarakogumise kasti meisterdamises;
  • 04.2020 avalikustatakse neli Ahhaa teadusteatri ja pandipakendite keskkonnaharidusprogrammi võitnud kooli;
  • 05.2020 avalikustatakse kaks parimat festivalipäeva võtnud kooli;
  • Meemikonkursi ja video väljakutset puudutava avaldame kampaania käigus Eesti tuntud influencerite kaasabil

Kampaania väärtustest

Viimati seitse aastat tagasi korraldatud projektis koguti 70 üldhariduskoolis 25 600 õpilase abil Eestimaalt kokku ligi 44 000 pandipakendit. Toona võitis väikeste koolide kategooria Keeni Põhikool, kus ei olnud kooli puhvetit ja terves alevikus ka poodi koos selle juurde kuuluva taaratagastuspunktiga. Koolipere eestvedamisel sai kampaaniast terve kogukonna ettevõtmine pööramaks tähelepanu pakendite ümbertöötlemisele. Ühelt poolt pakuti kooli kaudu mugavat taaskasutamise võimalust kodu lähedal, teisalt sai pandipakendite tagatisraha eest haridusasutusele vajalikku soetada. Boonuseks suur lõpuüritus tervele kooliperele, millest muidu ehk sellises mastaabis ainult unistada saanuks… Kampaania raames koolidele tasuta väljastatud kogumiskast jääb oma sõnumitega ka järgmisteks aastateks taaskasutamise olulisust meelde tuletama.

#ärarääma kampaania korraldajaks on pakendiseaduse alusel loodud taaskasutusorganisatsioon Eesti Pandipakend, mille ülesandeks on üle-eestiliselt korraldada tagatisrahaga joogipakendite taaskasutamist. Läbi viidav kampaania ei sea kahtluse alla organisatsioonile olulisi väärtusi nagu pakendi jäätmetekke vältimine ja korduskasutamise eelistamine olukordades, kus see võimalik on. Eesti pandisüsteemis on muuhulgas kasutusel ka korduskasutatavad klaaspudelid ja panditopsid, mis aitavad jäätmeteket olulisel määral vähendada või seda lausa takistada.

15 tegutsemisaasta jooksul on Eestis kokku kogunud ja taaskasutusse suunanud üle 4 miljardi pandipakendi. Tule anna ka sina oma kooliga sellesse oluline panus.

 

#ärarääma kogumiskampaania kontakt:
Kerttu-Liina Urke
Eesti Pandipakendi büroo- ja kommunikatsioonijuht
kerttu-liina@eestipandipakend.ee, 647 00 13
Kampaania kodulehekülg ja tulemused: www.araraama.ee

Tagasi