Pakendiettevõtjate käitlustasud esialgu ei tõuse

09.12.2020

Käesoleva aasta kolme esimese kvartali pandipakendite müük ja tagastus ei ole pandeemias kukkunud, ent maailma laastav koroonaviirus on siiski seadnud keerulisse olukorda pea kõik majandusvaldkonnad, sh toormaterjalidega kauplemise. Eesti Pandipakendi kulude katmise ühe olulisima osa moodustab materjali müügist saadav tulu, mis sõltub toorme maailmaturu hindadest. Viimase aasta jooksul on sekundaarse PET-i hind langenud 26%, samuti on langust näidanud alumiiniumi hind.

Lisaks materjali müügile on pandisüsteemi oluline kulude katteallikas käitlustasud, mida EPP ei ole tõstnud alates 2018. aasta aprillist. 2019. aastal õnnestus EPP-l hoopis pakendite käitlustasusid keskmiselt 16% langetada, seda seoses Läti-Eesti suunalise piirikaubanduse vähenemisega, mis tulenes kehtima hakanud madalamatest alkoholiaktsiisi määradest.

Täiendavalt mõjutab Eesti Pandipakendi uut majandusaastat viimased kolm aastat muutumatuna püsinud jaemüüjatele makstavad hüvitised [1], mis tõusevad kompromissina Kaupmeeste Liiduga 2021. aastal keskmiselt 7%.

Maailmas valitsev keeruline ja ebakindel olukord ei luba teha pikaaegseid realistlikke prognoose. Eesti Pandipakend ei ole selles osas erand, kuid praeguseks näeme siiski, et suure tõenäosusega lõpetame järgmise aasta tugeva kahjumiga.

Käesoleva aasta lõpp ja järgmise aasta algus saab pakendiettevõtjatele olema kindlasti keeruline, mistõttu on EPP nõukogu otsustanud 2021. aastal tulla pakendiettevõtjatele vastu ning käitlustasusid mitte tõsta, planeeritav kahjum kaetakse taaskasutusorganisatsiooni omakapitali arvelt. See ei ole aga kindlasti jätkusuutlik ning tänaste hinnangute kohaselt on EPP sunnitud käitlustasusid tõstma 2022. aastal.

Pidevalt ja väga kiiresti muutuv majanduskeskkond sunnib ettevaatlikkusele ning peame olema valmis vajadusel kiiresti reageerima. Kui olukord maailmas ja Eestis peaks hoolimata praegusest vaktsineerimiskavast veelgi halvenema, vaatab EPP nõukogu käitlustasud üle enne 2022. aastat. Juhul, kui näeme vältimatut vajadust käitlustasude tõstmiseks, teavitame teid sellest vastavalt lepingule minimaalselt kaks kuud ette.

Ilusat homset
+372 647 00 10
Klienditeenindus avatud E-R: 8:30-17:00, suletud riiklikel pühadel

 

__________________________________

[1] Tegemist on kaupmeestele pandipakendite kogumisega kaasnevate kulude katteks välja makstava hüvitisega, mille määrad lepitakse kokku kuni kolmeks aastaks. Ei puuduta HoReCa sektori ettevõtjaid.

 

 

Tagasi