Tootjavastutusorganisatsioonide esmakordne ühistegevus Eestis

2.04.2018

Tootjavastutusorganisatsioonide esmakordne ühistegevus Eestis – taaskasutusest paremaks teavitamiseks.

Kuus Eesti tootjavastutusorganisatsiooni sõlmisid esmakordselt ühistegevuse lepingu, teavitamaks paremini taaskasutuskohtadest üle terve riigi. Täna allkirjastati kuue tootjavastutusorganisatsiooni ja taaskasutusportaali kuhuviia.ee tegijate vahel kolmeaastane leping portaali tegevuse toetamiseks ja arendamise rahastamiseks. Esimese ühistegevuse viljana demonstreeriti täna infoportaali kuhuviia.ee kaardirakendust.

Kuus Eesti tootjavastustusorganisatsiooni otsustasid panna seljad kokku ja panustada koos kuhuviia.ee kaardirakendusse, et inimesed leiaks lihtsa vaevaga info, kuidas vabaneda jäätmetest ja kuhu anda kasutuskõlblikud esemed. Huvitavaid fakte senise tegevuse kohta siit.

„Kõik tootjavastutusorganisatsioonid on eluliselt huvitatud sellest, et nende kogutavate materjalide kogumispunkte paremini üles leitaks,” ütles MTÜ EES-Ringlus juhatuse liige Margus Vetsa. „Siiani on igaüks pusinud omaette. Tuli mõte, et kui paneks õla alla ja toetaks ennast juba tõestanud, toimivat algatust – kuhuviia.ee infoportaali,” lisas Vetsa. Margus Vetsa: „Otsustasime jõud ühendada ning kasta juba kasvavat kapsast. Koos tegutsemine on otstarbekam, just tarbija huvidest lähtudes.”

„Täna jõuab põletusahju või prügimäele liiga palju selliseid asju, mida saaks veel kasutada või mille materjalist toota uusi tooteid. Üks põhjuseid on kindlasti see, et inimesed ei tea, kuhu oma vanu asju viia ja kõik rändab prügikasti. Mul on väga hea meel, et tootjavastutusorganisatsioonid on otsustanud ühiselt panustada väga kasuliku kuhuviia.ee portaali edasi arendamisse. Just sellised lahendused aitavad inimestel keerulises jäätmemajanduses paremini orienteeruda ja teha teadlikumaid otsuseid,” ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Taaskasutusportaali kuhuviia.ee püsiva rahastamise lepingule kirjutasid alla seitsme organisatsiooni esindajad:
1. SA Things (kuhuviia.ee)
2. Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ (EES-Ringlus)
3. Eesti Pakendiringlus OÜ
4. Eesti Pandipakend OÜ
5. Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)
6. Ekogaisma Eesti OÜ
7. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)

Kuhuviia.ee infoportaal on kaardirakendus, kust inimene saab infot, kuidas ja kus vabaneda talle ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, lambid, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu pakend, vanapaber, ehitusmaterjalid jms. Kuhuviia.ee keskkonnas saab inimene hõlpsasti sisestada asjad, millest vabaneda tahab ning sekunditega kuvatakse just temale lähimad konteinerid, taarapunktid, jäätmejaamad, taaskasutuskeskused. Samuti saab inimene teadmise kuidas ebavajalikest asjadest/jäätmetest kõige keskkonnateadlikumalt vabaneda. Mugava lisana näeb kasutaja soovi korral ka kiireimat teekonda oma asukohast valitud jäätmekäitluspunktini. Kuhuviia.ee on 2014. aasta keskkonnateo auhinna võitja.

Lisainformatsioon:

Margus Vetsa, MTÜ EES-Ringlus juhatuse liige
Tel: 5066 100; margus.vetsa@eesringlus.ee

Kristiina Kerge, kuhuviia.ee,
Tel: 5656 6592; kristiina@things.info

Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik,
Tel: 5303 6253, 6262 910; berit-helena.lamp@envir.ee

Tagasi